විනිවිද භාවයෙන් ණය ගන්න – පෙරටුගාමීන්

2019-12-14 at 07:27

ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී ඇති ආර්ථීක අර්බුද හමුවේ විදේශ ණය ගැනීමේදී විනිවිද භාවයෙන් කටයුතු කළ යුතු බව පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය අවධාරණය කරනවා.

එහි මධ්‍යම කාරක සභික දුමින්ද නාගමුව මහතා කියා සිටියේ විදේශ රටවල ණය කොන්දේසි පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කළ යුතු බවයි.