විපක්ෂයේ මතවාද සියල්ල ඉතා පරස්පරයි – කෙහෙළිය රඹූක්වැල්ල

2020-05-23 at 15:13

රටේ වත්මන් තත්වය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂයේ මතවාද සියල්ල ඉතා පරස්පර බව හිටපු අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹූක්වැල්ල මහතා පවසනවා. කොළඹ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී රඹුක්වැල්ල මහතා මෙම අදහස් පළ කළා.