විභග වංචාවකට අත්අඩංගුවට ගත් අපේක්ෂකයාට ඇප

2018-12-07 at 15:56

ජංගම දුරකතනයක ආධාරයෙන් මෙවර සමාන්‍යයපෙල විභාගයේ ඉංග්‍රිසි විෂයට පිළිතුරු ලිවීමේ චෝදනා මත අත්ඩඅංගුවට ගත් බාහිර අයදුම්කරුවකු සහ ඔහුට සහය ලබා දුන් බව කියන ගුරුවරිය ඇපමත මුදාහැර තිබෙනවා.

ඒ රුපියල් ලක්ෂ 2 ක බැගින් වන ශරිර ඇප දෙකක් මතයි.

බලංගොඩ මහේස්ත්‍රාත් දුමින්ද පී මුදුන්කොටුව මහතායි නියෝගය ලබා දුන්නේ.

Please follow and like us: