විභග වංචාවකට අත්අඩංගුවට ගත් අපේක්ෂකයාට ඇප

December 7, 2018

ජංගම දුරකතනයක ආධාරයෙන් මෙවර සමාන්‍යයපෙල විභාගයේ ඉංග්‍රිසි විෂයට පිළිතුරු ලිවීමේ චෝදනා මත අත්ඩඅංගුවට ගත් බාහිර අයදුම්කරුවකු සහ ඔහුට සහය ලබා දුන් බව කියන ගුරුවරිය ඇපමත මුදාහැර තිබෙනවා.

ඒ රුපියල් ලක්ෂ 2 ක බැගින් වන ශරිර ඇප දෙකක් මතයි.

බලංගොඩ මහේස්ත්‍රාත් දුමින්ද පී මුදුන්කොටුව මහතායි නියෝගය ලබා දුන්නේ.