කථානායක කටයුතු කල ආකාරය පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායට අනුකූලයි- හිටපු පා. මහලේකම් නිහාල් සෙනෙවිරත්න

November 20, 2018

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුලු රජයට එරෙහිව ඉදිරිපත්වූ විශ්වාසභංග යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතා ස්ථාවර නියෝගවලට සහ පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායට අනුකූල කටයුතු කල බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් වරයකු වන නිහාල් සෙනෙවිරත්න මහතා පවසනවා. විශ්වාසභංග යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කල අවස්ථාවේ ඇතිවූ කලහකාරී තත්වය හමුවේ කථානායකවරයා කටයුතු කල ආකාරය අගය කරන බවයි නිවුස් රේඩියෝවට අදහස් දක්වමින් නිහාල් සෙනෙවිරත්න මහතා කියා සිටියේ.

 

පාර්ලිමේන්තු සභාඝර්භය තුල පසුගිය දින කිහිපයේදී ඇතිවූ කලහකාරී සිදුවීම් හේතුවෙන් මහජනතාවට පාර්ලිමේන්තුව පිළීබද ඇති විශ්වාසය පලුදුවීමට ඉඩ ඇති බවද හිටපු පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් වරයකු වන නිහාල් සෙනෙවිරත්න මහතා පෙන්වා දුන්නා.