විශාල ණය අර්බුදයක පෙර ලකුණු අගමැතිගේ කැබිනට් පත්‍රිකාවකින් පේනවා – පාඨලී

2021-01-14 at 06:55

අනාගත ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙන විශාලතම ණය අර්බුදයක පෙර ලකුණු අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවකින් පෙන්නුම් කරන බව සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසනවා.

එහි සදහන් පරිදි 2021 වර්ෂයේ ආණ්ඩුව ඩොලර් මිලියන 6865 ක ණය මුදලක් විදේශයන්ට ගෙවීමට තිබියදී රුපියල් බිලියන 2997 ක ණය මුදලක් ද විදේශයන්ගෙන් ඉල්ලා ඇති බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් කරුණු පැහැදිලි කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක මහතා.