ශ්‍රී ලංකාවෙන් තවත් කොවිඞ් ආසාධිතයන් 309 ක් – සමස්ත ආසාධිතයන් 49,846

2021-01-13 at 17:30

ශ්‍රී ලංකාවෙන් තවත් කොවිඞ් ආසාධිතයන් 309 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

මේ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත ආසාධිතයන් සංඛ්‍යාව 49 846 ක් බවට පත්වනවා.