ශ්‍රී ලංකාවෙන් තවත් කොවිඞ් ආසාධිතයන් 316 ක් – අද දිනයට ආසාධිතයන් 670 යි

2021-01-14 at 19:22

ශ්‍රී ලංකාවෙන් තවත් කොවිඞ් ආසාධිතයන් 316 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත ආසාධිතයන් සංඛ්‍යාව 50 දහස් 899 දක්වා වැඩිවනවා.

අද දිනයට හඳුනාගත් ආසාධිතයන් ගණන 670 ක්.