ශ්‍රී ලංකාවෙන් තවත් කොවිඩ් ආසාධිතයන් 492 ක්

2021-01-24 at 20:41

ශ්‍රී ලංකාවෙන් තවත් කොවිඩ් ආසාධිතයන් 492 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

මේ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත ආසාධිතයන් සංඛ්‍යාව 58 428 ක් බවට පත්වනවා.