ශ්‍රී ලංකාවෙන් තවත් කොවිඩ් ආසාධිතයින් 311ක් – මුලු රෝගීන් 60 000 ඉක්මවයි

2021-01-27 at 18:56

ශ්‍රී ලංකාවෙන් තවත් කොවිඩ් ආසාධිතයින් 311 ක් හදුනා ගැනේ.

ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වී ඇති සමස්ථ ආසාධිතයින් ගණන 60 233 දක්වා ඉහළ යනු ඇති.