ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත කොවිඞ් ආසාධිතයන් 50,000 ඉක්මවයි

2021-01-13 at 20:12

ශ්‍රී ලංකාවෙන් තවත් කොවිඞ් ආසාධිතයන් 378 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

මේ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත ආසාධිතයන් සංඛ්‍යාව 50,224ක් බවට පත්වනවා.