ශිෂ්‍යත්වයේ කඩඉම් ලකුණු තීරණය කරන්නේ කුමක් පදනම් කරගෙනද ??

2021-01-17 at 12:40

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඑල මත ජනප්‍රිය පාසල් සදහා සිසුන් තෝරාගන්නා ලකුණු මට්ටම් තීරණය කරන්නේ කුමන පදනමකින්දැයි යන්න ගැටලු සහගත බව වෙළෙද අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.

කොළඹදී මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ මේ පිළිබද වහා පරීක්ෂණයක් කරන්නැයි කැබිනට් මණ්ඩලය හරහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලිමක් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවයි.