සඳුදා විවෘත වන නෙලුම් කුලුණ බලන්නේ මෙහෙමයි

2019-09-12 at 07:05

නෙලුම් කුලුණ ලබන සඳුදා විවෘත කෙරෙනවා.

එදින පස්වරු 5 ට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනුයි එම උත්සවය ආරම්භ වන්නේ. ප්‍රවේශත්‍රයක් මිළයට ගෙන ඕනෑම අයෙකුට පසුදින සිට එය නැරඹීමට අවස්ථාව පවතිනවා.

චීන රජයේ ණය ආධාර යටතේයි මෙය ඉදි කිරීම ආරම්භ කෙරුණේ. රාජ්‍ය සමාගමක් හරහා නෙලුම් කුලුණේ කළමණාකරණ කටයුතු සිදුකිරීමටයි කැබිනට් මණ්ඩලය පසුගියදා අනුමැතිය ලබාදුන්නේ.

නෙලුම් කුලුණ විවෘත කෙරුණද දැනට ජනතාවට නැරඹිය හැකි වනුයේ නැරඹුම් මැදිරිය පමණයි.