සබරගමුව / ගාල්ල හා මාතර දිස්ත්‍රික්වල පස්වරුවේ වැසි

2021-02-07 at 06:35

සබරගමුව / ගාල්ල හා මාතර දිස්ත්‍රික්වල අද පස්වරු දෙකෙන් පසු ස්ථාන කිහිපයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන අවස්ථාවලදි අකුණු අනතුරු අවම කරගන්නා ලෙසයි දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවට දැනුම් දෙන්නේ.