සෑම පාසල් දරුවෙකුටම කැඳ වීදුරුවක් දෙන්නැයි අගමැතිගෙන් යෝජනාවක්

2020-10-01 at 16:54

සෑම පාසල දරුවෙකුටම කැද වීදුරුවක් වැනි ශක්තිමත් පානයක් ලබාදීමට පියවර ගන්නැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා වෙත යෝජනා කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

ලෝක ළමා දිනය හා රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලට වසර 125ක් සැපිරීමට සමගාමීව එම රෝහලේ අද පැවති වැඩසටහනකට එක්වෙමිනුයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ.

කොළඹ සහ මහනුවරට පමණක් දැනට සීමාවන ළමා රෝහල් මින් ඉදිරියට එක් පළාතකට එක් ළමා රෝහලක් ලෙස සංවර්ධනය කොට පවත්වාගෙන යෑම පිළිබඳව රජයේ අවධානය යොමු වී ඇතැයිද අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙහිදී කියා සිටියා.

සෑම පළාතකටම ළමා රෝහලක් ඉදිවිය යුතු යැයි තමන් තරයේ විශ්වාස කරන බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ නිල වෙබ් අඩවිය අන්තර්ජාලයට මුදා හැරීම සහ ඩිජිටල් සායන ක්‍රම ස්ථාපනය කිරීමද මෙහිදී සිදුවුණා.