සීමාවාසික වෛද්‍යවරුන් 1117 කට පත්වීම්

2020-10-18 at 07:13

සීමාවාසික වෛද්‍ය නිළධාරින් 1117 දෙනෙකුට පත්වීම් ලබා දීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

දිවයිනපුරා රෝහල්වල පවතින පුරප්පාඩු සැලකිල්ලට ගෙන මෙම පත්වීම් පිරිනැමෙන බවයි සෞඛ්‍ය අමාතයංශය සඳහන් කළේ.

මීට අදාල නාම ලේඛණය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ නිල වෙබ් අඩවියේ පලකර තිබෙනවා.

පත්වීම් ලද වෛද්‍ය නිළධාරීන් අනිද්දා දිනයේදී තමන්ට අදාල සේවා ස්ථාන වෙත වාර්තා කළ යුතු බවයි වැඩබලන සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය එස් ශ්‍රී ධරන් මහතා දැනුම් දෙන්නේ.