හෙට සහ අනිද්දා සුරාසැල් වැසෙයි

2019-06-14 at 18:41

පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් හෙට(15) & ජුනි 16 වන දා දිවයින පුරා පිහිටි සියළු සුරාසැල් වසා තැබීමට තීරණය කර ඇත.

සුපිරි වෙළඳසල්වල ඇති මත්පැන් අලෙවිය නැවැත්වීමටත්, සතුන් මරණ ස්ථාන, රේස් බුකි, කැසිනෝ ශාලා හා සමාජ ශාලා වසා තැබීමටත්, මස් මාංශ අලෙවිසල් වසා තැබීමටත්, සුපිරි වෙළඳසැල්වල මස් මාංශ අලෙවි කිරීම නැවැත්වීමටත් කටයුතු කර තිබේ.

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ චක්‍රලේඛ 18/2019 හි අංක 05 වගන්තිය මගින් මෙය ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

Please follow and like us: