20 ගැන කියන්න සාධාරණ සමාජය අද මහනායක හිමිවරු හමුවට

2020-10-18 at 07:04

යෝජිත 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව මල්වතු සහ අස්ගිරි පාර්ශවයේ මහනායක හිමිපාණන් වහන්සේ බැහැ දැක දැනුවත් කිරීමට සාධාරණ සමාජයක් සඳහා වන ජාතික ව්‍යාපාරය තීරණය කර තිබෙනවා.

එහි ලේකම් පාලිත ලිහිණියකුමාර මහතා සඳහන් කළේ ජාතික වෘත්තීය සමිති පෙරමුණ සහ සිවිල් සංවිධාන ක්‍රියාකාරින්ද සමග අද පෙරවරුවේදී මෙලෙස මහානායක හිමිවරුන් බැහැදැක දැනුවත් කිරීමට නියමිත බවයි.