2020 දී අඩු වූ විදුලි ඉල්ලුම 2021 දී වැඩිවෙයි

2021-01-17 at 09:45

ගෙවී ගිය 2020 වසරට සාපේක්ෂව මේ වසරේදී විදුලි අවශ්‍යතාව ඉහල යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව විදුලිබල අමාත්‍යාංශ්‍ය පවසනවා.

එහි මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා නිව්ස් රේඩියෝවට කියා සිටියේ කොරෝනා වසංගතය හමුවේ ව්‍යාපාරික ආයතන රැසක් වසා තැබිම හමුවේ විදුලි අවශ්‍යතාව සැලකිය යුතු මට්ටමකින් අඩු වු බවයි.

මේ වන විට රටේ සියලු අංශ අධියර වශයෙන් යළි විවෘත වන බැවින් මේ වසරේදි විදුලි අවශ්‍යතාව ඉහල යනු ඇතැයිද සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවා.

පෙබරවරි – මාර්තු – අප්‍රේල් මාසවල උණුසුම් කාළගුණයක් පවතින බැවින් එම කාලසීමාව තුල දෛනික විදුලි අවශ්‍යතාව තවදුරටත් ඉහල යනු ඇති බවයි සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා පෙන්වා දෙන්නේ.