පාඨලීගේ 43 සේනාංකය එළිදකී

2021-01-17 at 11:05

43 වන සේනාංකය නමින් නව දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් එළිදැක්වීම අද කොළඹදී සිදු කෙරුණා.

ඒ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.

එහි මංගල ප්‍රකාශය එළි දැක්විමයි අද සිදුකෙරුණේ.

මේ එහිදි අදහස් දැක්වු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක මහතා.