අවුරුදු උදාව අද – සියලු නැකැත් මෙන්න

2019-04-14 at 05:41

මෙවර සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද අද පස්වරු 2 යි 09 ට උදාවනවා.

පූර්වභාග 07 යි 45 සිට අපරභාග 08 යි 33 දක්වායි පුණ්‍ය කාලය යෙද ඇත්තේ.

අද පස්වරු 02.42 ට ආහාර පිසීම යෙදී තිබෙනවා. රතු සහ කහ මිශ්‍ර තඹ පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී නැගෙනහිර දිශාව බලා ලිප් බැඳ, ගිනි මොළවා, හකුරු මිශ්‍ර කිරිබතක් ද, ඉගුරු ගම්මිරිස් තිප්පිලි යන කුලුබඩු දමා පිලියෙල කර ගත් අග්ගලා සහ කැවුම්ද පිළියෙල කර ගැනීම මැනවි යනුවෙන් නැකත් සීට්ටුවේ සදහන්.

වැඩ ඇල්ලීම, ගනුදෙනු කිරීම හා ආහාර අනුභවය පස්වරු 03 යි 54 ටයෙදී තිබෙනවා.

රතු සහ කහ මිශ්‍ර වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී නැගෙනහිර දිශාව බලා වැඩඅල්ලා ගනුදෙනු කොට ආහාර අනුභවය මැනවි යනුවෙන් නැකත් සීට්ටුවේ සදහන් වනවා.

හිස තෙල් යෙදී ඇත්තේ අප්‍රේල් 17 වන බදාදායි.

පෙරවරු 07 යි 40 නැගෙනහිර දිශාව බලා හිසට කොහොඹ පත් ද, පයට කොලොන් පත් ද තබා පළාවන් පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී කොහොඹ මිශ්‍ර නානු ද ගා ස්නානය කිරීම මැනවි යනුවෙන් නැකත් සීට්ටුවේ දක්වා තිබෙනවා.

රැකි රක්ෂා සඳහා පිටත්ව යාම යෙදී ඇත්තේ අප්‍රේල් මස 18 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා අලුයම 4 යි 53 ටයි.

පලාවන් පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී හකුරු හා තල මෝරු මිශ්‍ර කිරිබත් අනුභව කොට නැගෙනහිර දිශාව බලා පිටත් වීම මැනවි යනුවෙන් එය සදහන් වනවා.

Please follow and like us: