ඉදිරි පැය 9 තුල පළාත් රැසකට තද වැසි සමග තද සුළං

2019-03-17 at 16:36

ඉදිරි පැය 9 තුල දිවයිනේ පළාත් කිහිපයකට මිලිමීටර් 100 ඉක්මවු තදවැසි සමග පැයට කිලෝමීටර් 70 ඉක්මවූ තද සුළං ඇතිවිය හැකි බව ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

එහි නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ සහ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා කියා සිටියේ ඒ සම්බන්ධයෙන් අදාළ පළාත් වල පදිංචි ජනතාව විමසිල්ලෙන් පසුවිය යුතු බවයි.