කුඩු අංජුගේ ගෝලයෙක් පංචිකාවත්තේදී අත්අඩංගුවට

2020-08-01 at 16:01

පාතාල සාමාජික කුඩු අංජුගේ ගෝලයෙක් වන මුහුදුබඩ පාර, අඟුලාන පදිංචි සිතුම් නිලංග පීරිස් නොහොත් අසංක කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසයේ නිලධාරීන් කන්ඩායමක් විසින් පංචිකාවත්තේදී අද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

සැකකරුගෙන් කල ප්‍රශ්න කිරීම් අනුව මීගොඩ, දහම් මාවතේ නිවසක තිබී අපරාධ සදහා යොදාගත් විදේශයක නිෂ්පාදිත .45 රිවෝල්වරයක් සහ එම උන්ඩ 10 ක් ද , 9mm උන්ඩ 10 ක් ද සොයාගෙන ඇත.

වැඩිදුර විමර්ශන කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසය මගින් සිදුකෙරේ.