අතිශය දුර්ලභ ගණයේ රයිනෝ 8 ක් ජල ගැල්මට බිලි

2020-07-20 at 08:40

ඉන්දියාවේ අසාම් ප්‍රාන්තයට බලපෑ දරණු ජලගැල්මෙන් ලෝක උරුමයක් වන කසිරංගා උද්‍යානයේ සිටි අතිශය දුර්ලභ ගණයේ රයිනෝ සත්වයින් පිරිසක්ද මිය ගොස් තිබෙනවා.

ඔවුන් වේගයෙන් වඳවී යාමේ තර්ජනයට ලක්ව සිටින ඛාණ්ඩයකට අයත් බවයි විදෙස් පුවත් සේවා සඳහන් කළේ.

අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් කසිරංගා උද්‍යාන කලාපයෙන් සියයට 85 ක් පමණ ජලයෙන් යටවී තිබුණා.

එහිදී තවත් විශේෂ කිහිපයකට අයත් සත්වයින් රැසක්ද මිය ගොස් තිබුණා.

අසාම් ප්‍රාන්තයට මෙවර ඇතිවු ජලගැලීම් තර්ජනවලින් අහිමි වු මිනිස් ජීවිත සංඛ්‍යාව 200 කට ආසන්න බවයි විදෙස් පුවත් සේවා සඳහන් කළේ.