අමෙරිකා කොවිඞ් එන්නත දෙසැම්බර් 11 එන්නත් කිරීම ඇරඹේ

2020-11-23 at 07:39

කොවිඞ් වසංගතයට එරෙහිව  vනිපදවන ලද එන්නත ලබන දෙසැම්බර් 11 වනදා වනවිට පළමු කාණ්ඩයට එන්නත් කිරීමට හැකිවනු ඇති බවට අනාවැකි පළවනවා.

එරට කොරෝනා එන්නත් වැඩසටහන නිවේදනය කලේ එන්නතට අනුමැතිය ලැබී පැය 24 ක් තුළ එය රෝහල් ඇතුලු ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වෙත ප්‍රවාහනය කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවයි.

අමෙරිකාව් ෆයිසර් සමාගම විසින් අත්හදා බැලූ එන්නත පසුගිය සිකුරාදා එරට ආහාර සහ ඖෂධ පිළිබඳ අධිකාරියේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබුණා.

ඊට අනුමැතිය දෙන්නේද යන තීරණය ගැනීම සඳහා එම අධිකාරිය ලබන දෙසැම්බර් 10 වනදා රැස්වීමට නියමිතයි.

එමෙන්ම මෝදනා සමාගම විසින් නිපදවමින් පවතින එන්නත ද අනුමැතිය ගැනීම වෙනුවෙන් ඉදිරි සති කිහිපයේදී ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.