ආසියා පැසිෆික් කලාපය ඉතිහාසයේ දරුණුම ආර්ථික අවපාතයේ

2020-10-22 at 09:05

ජීවිත කාලය තුළ දරුණුම ආර්ථික අවපාතයට ආසියා පැසිෆික් කලාපය මුහුණ දෙමින් ඇතැයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පවසනවා.

සමස්ත කලාපය සැළකීමේදී මෙම වසරේදී එය සියයට 1 යි දසම 6 ත් සියයට 2 යි දසම 2 ත් අතර පවතිනු ඇති බවටයි අනතුරු ඇගවෙන්නේ.

කෙසේවෙතත් ලබන වසරේදී එය සියයට 07 ක් දක්වා ඉහළ යනු ඇති බවටද සුභවාදී බලාපොරොත්තු පළවී තිබෙනවා.

මෙහිදී චීනයේ ආර්ථික වර්ධන වේගය අතිශය වැදගත් වනු ඇති බවටයි ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල පුරෝකථනය කර සිටින්නේ.

ඉන්දියාව / මැලේසියාව සහ පිලිපිනය වැනි රටවල තත්වය දරුණු මට්ටමක පවතින බවටද අනතුරු ඇගවෙනවා.