ආහාර හිගය තවත් උග්‍ර අතට

September 11, 2018

කුසගින්නෙන් පිඩා විඳින ලෝක ජනගහනය ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වී ඇතැයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පවසනවා. පසුගිය වසර තුනේදී එම තත්වය පෙන්නුම් කර බවයි තහවුරු වී ඇත්තේ.

එක්සත් ජාතීන්ගේ වාර්තාවලට අනුව පසුගිය වසරේදී පමණක් ලොව පුරා පුද්ගලයින් අසු දෙකෝටියකට වැඩි පිරිසක් ආහාර හිඟයෙන් පීඩා විඳ ඇති බවයි හෙළිවන්නේ. ඔවුන්ගෙන් කෝටි 15කට වැඩි පිරිසක් කුඩා දරුවන් වනවා.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය අවධාරණය කරන්නේ මෙම තත්වය පාලනය කිරීමට කඩිනම් වැඩපිළිවෙලක් අත්‍යාවශ්‍ය බවයි.