ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් ඉන්දියාවෙන් යයි

2020-09-29 at 14:00

ඉන්දියාව තුළ සිය මෙහෙයුම් නතර කිරීමට ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධානයක් වන ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනය තීරණය කර තිබෙනවා.

එරට රජයෙන් එල්ල වී ඇති දැඩි බලපෑම් ඊට හේතුව බවයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔවුන් සඳහන් කලේ.

සිය ගිණුම් අත්හිටුවා ඇති බවටද සේවකයන්ට විවිධ හිංසන සිදුවෙමින් පවතින බවටද ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනය චෝදනා කරනවා.

මීට හේතුව වී ඇත්තේ ඉන්දියාවේ මානව හිමිකම් තත්වය සම්බන්ධයෙන් සැබෑ තත්වය ලෝකයට ගෙනයාම සඳහා කටයුතු කිරීම බවයි ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනය අවධාරණය කරන්නේ.