ඉන්දියාවේ මුලු කොරෝනා ආසාධිතයන් ලක්ෂ 90 ඉක්මවයි

2020-11-20 at 07:27

ඉන්දියාවේ මුලු කොරෝනා ආසාධිතයන් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 90 ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා.

ඒ ඊයේ දිනයේදී වාර්තා වූ ආසාධිතයන් 46 දහස් 182 ත් සමගයි.

ඒ අනුව ඉන්දියාවේ මුලු කොවිඞ් ආසාධිතයන් සංඛ්‍යාව මේ වනවිට පවතින්නේ 90 ලක්ෂ 4325 ක් ලෙසයි. අමෙරිකාවේ ආසාධිතයන් ගණන එක් කෝටි 20 ලක්ෂය අභිබවා ගොස් තිබෙනවා.