ඉන්දීය හමුදා නිළධාරිනියන්ට ඓතිහාසික තීන්දුවක්

2020-02-17 at 20:07

ඉන්දීය යුධ හමුදාවේ අණදෙන නිළධාරී තනතුරුවලට කාන්තා නිළධාරිනියන්ටද පත්විය හැකි බවට එරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දු කර තිබෙනවා.

මේ අනුව පුරුෂයන් හා සමානව උසස්වීම් / නිළයන් / වරප්‍රසාද සහ විශ්‍රාම වැටුප් දැරීමට ඔවුන්ටද අවස්ථාව හිමිවනු ඇති.

මේ සම්බන්ධයෙන් දිල්ලි මහාධිකරණය මීට ඉහත දුන් තීන්දුවක් අභියෝගයට ලක් කර ඉන්දීය රජය කල ඉල්ලීමක් ප්‍රතික්ෂේප කරමිනුයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මෙම තීන්දුව දී ඇත්තේ.

මෙය ඉන්දීය ආරක්ෂක අංශවල ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය සුරැකීමට දුන් ඓතිහාසික තීන්දුවක් වනු ඇති බවයි විචාරකයන් පෙන්වා දෙන්නේ.

මෙතෙක් ඉන්දීය යුධ හමුදාවේ එකම කාලයක් සේවය කල නිළධාරිනියන්ට වඩා නිළධාරීන්ට වැඩි වරප්‍රසාද හිමිවී තිබුණා.


quis id ipsum nec mattis id