ඊශ්‍රායලයේ සඳ ගමන බොඳවෙයි

2019-04-12 at 09:24

ඊශ්‍රායලය විසින් සඳ මත ගොඩබැස්වීම සඳහා යැවූ යානය චන්ද්‍රයා මතුපිට ගැටීමෙන් විනාශ වී තිඛෙනවා.

ප්‍රධාන එන්ජිමේ හටගත් දෝශයක් ඊට හේතුවයි.

කිසියම් අයුරකින් මෙම යානය සාර්ථකව ගොඩබැස්වීමට හැකිවූයේ නම් සඳ මතුපිට යානයක් ගොඩබැස්වූ 4 වන රට බවට ඊශ්‍රායලය පත්වීමට තිබුණා.

මේ දක්වා එම සාර්ථකත්වය අත්කරගෙන ඇත්තේ අමෙරිකාව / සෝවියට් රුසියාව සහ චීනය පමණයි.

සඳ මතුපිට ඡායාරූප ගැනීම සහ අත්හදා බැලීම් කිහිපයක් සඳහායි ඊශ්‍රායලය විසින් මෙම යානය යවා තිබුණේ. පුද්ගලික මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන යටතේ ක්‍රියාත්මක කල පළමු චන්ද්‍ර ව්‍යාපෘතියද මෙයයි.

ඒ සඳහා වැය කර තිබූ මුදල ඩොලර් මිලියන 100 කට අධිකයි.

Please follow and like us: