කොරෝනා ආසාධිතයන් දෙවන වැඩිම රට බවට බ්‍රසීලය පත්වෙයි

2020-05-23 at 07:45

ලොව පුරා කොවිඞ්-19 ආසාධිතයන් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 53 කට ආසන්න වී තිබෙනවා.

මේ වනවිට එය සටහන් වන්නේ 52 ලක්ෂ 98 දහස් 185 ක් ලෙසයි. මරණ සංඛ්‍යාව 339 418 ක්.

අමෙරිකාවේ මුලු මරණ ගණන 97 දහස් 640 ක්. එරට ආසාධිතයන් සංඛ්‍යාව පවතින්නේ 16 ලක්ෂ 45 දහස් 074 ක් ලෙසයි.

මේ අතර ආසාධිතයන් දෙවන ස්ථානයට වැඩිම රට බවට බ්‍රසීලය පත්ව තිබෙනවා.

එරටින් සටහන් වන මුලු ආසාධිතයන් ගණන තුන් ලක්ෂ 30 දහස් 890 ක්.

ඊයේ දිනයේදී බ්‍රසීලයෙන් වාර්තා වී ඇති කොරෝනා ආසාධිතයන් ගණන 19 දහස් 969 ක්.

එරට මුලු මරණ සංඛ්‍යාව පවතින්නේ 21 දහස් 048 ක් ලෙසයි.

3 වන ස්ථානයට ආසාධිතයන් වැඩිම රට රුසියාව වන අතර එරට මුලු ආසාධිතයන් සංඛ්‍යාව 3 ලක්ෂ 26 දහස් 448 ක්.