කොවිඩ් මැද චීන ආර්ථිකය ඉහළට

2021-01-18 at 09:03

කොවිඩ් වසංගතය මධ්‍යයේ වුවද පසුගිය වසරේදී චීන ආර්ථිකය අපේක්ෂා කල මට්ටමට වඩා වැඩි වේගයකින් වර්ධනය වී තිබෙනවා.

2019 වසර හා සැසඳීමේදී එය සියයට 02 යි දසම 03 කින් වැඩිවී ඇති බවයි නවතම සංඛ්‍යාලේඛනවල දැක්වෙන්නේ.

කෙසේවෙතත් 1976 වසරෙන් පසු චීනයේ වාර්ෂික අවම ආර්ථික වර්ධන වේගයද මෙයයි.

කොරෝනා තත්වය හමුවේ පසුගිය වසරේදී චීන ආර්ථිකය සියයට 01 යි දසම 09 කින් පමණක් වර්ධනය වනු ඇති බවටයි පුරෝකථනය කර තිබුණේ.