තලේබාන් කැරළිරුවන් සටන් අත් හරී

2020-05-24 at 08:42

රාමසාන් සමය නිමිත්තෙන් ඇෆ්ගනිස්ථානයේ තලේබාන් කැරළිරුවන් දින තුනක සටන් විරාමයක් ප්‍රකාහයට පත් කරතිබෙනවා.

එබැවින් කිසිදු ප්‍රදේශයක ප්‍රහාර ක්‍රියාත්මක නොකරන බවයි ඔවුන් සඳහන් කර ඇත්තේ.

ඇෆ්ගනිස්ථාන ජනාධීපති අෂ්රෆ් ඝානි මහතා ද එම තිරණය අගය කර තිබෙනවා.

ඔහු ඇෆ්ගන් හමුදාවට උපදෙස් දී ඇත්තේ කැරළිකරුවන්ට එරෙහි කිසිදු ක්‍රියාකාරකමක් සිදු නොකරන ලෙසයි.