දූරියන් ගඳ ගුවන් යානයක් පමා කරයි

2018-11-07 at 11:13

දූරියන් දුගඳ හේතුවෙන් මගීන්ගෙන් එල්ලවූ දැඩි විරෝධය හමුවේ ගුවන් ගමනක් ප්‍රමාද වූ පුවතක් ඉන්දුනීසියාවෙන් වාර්තාවනවා.

අදාළ ගුවන් යානය ඉන්දුනීසියාවේ ඛෙංග්කුලු නගරයේ සිට ජකර්තා අගනුවර දක්වා ගමන් කිරීමට නියමිතව තිබුණා.

එහෙත් එහි භාණ්ඩ අංශයේ දූරියන් ටොන් 2 ක් ගබඩා කර තිබීම හමුවේ ගුවන් යානය පුරා දැඩි දුර්ගන්ධයක් පැතිර ගොස් තිඛෙනවා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් මගීන්ගෙන් එල්ලවූ දැඩි විරෝධය හමුවේ අදාළ දූරියන් තොගය ඉවත් කර නියමිත වේලාවකට පැයක් පමණ ප්‍රමාදවීමෙන් අනතුරුවයි ගුවන් ගමන ආරම්භ කර ඇත්තේ.