නවසීලන්ත මහ මැතිවරණයේ ඡන්ද විමසීම අද

2020-10-17 at 08:18

නවසීලන්ත මහ මැතිවරණයේ ඡන්ද විමසීම අද පැවැත්වෙනවා.

එය පැවැත්වීමට නියමිත වූයේ පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසයේදීයි.

එහෙත් කොවිඞ් වසංගත තත්වයත් සමග මැතිවරණය කල් දමනු ලැබුවා.

පූර්ව සමීක්ෂණ ප්‍රථිඵල අනුව අනාවරණය වන්නේ වත්මන් අග්‍රාමාත්‍ය ජසින්ඩා ආර්ඩන් මහත්මිය නැවත වරක් එම ධුරයට පත්වනු ඇති බවයි.

නවසීලන්තය තුළ කොවිඩි වසංගතය පාලනයේදී ඇය පෙන්නුම් කල නායකත්වය ඊට හේතුවයි.

එහෙත් පාර්ලිමේන්තු බහුතරය දිනාගැනීම ඇයට අසීරු වනු ඇති බවද සභාග රජයක් පිහිටුවීමට සිදුවනු ඇතැයිද සඳහන්.

ලක්ෂ 10 කට ආසන්න නවසීලන්ත ජාතිකයන් පිරිසක් තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කර තිබුණා.