නව කැලිඩෝනියා රාජ්‍යයේ රික්ටර් ඒකක 7.6 ක ප්‍රබල භූමිකම්පාවක්

2018-12-05 at 10:57

නවසීලන්තය ආසන්නයේ පිහිටි නව කැලිඩෝනියා රාජ්‍යයේ රික්ටර් මාපකයේ ඒකක 7 යි දසම 6 ක ප්‍රබල භූමිකම්පාවක් හටගෙන තිබෙනවා.

එමගින් සුනාමි අනතුරු ඇගවීමක්ද නිකුත් කර ඇති බවයි විදෙස් වාර්තාවල දැක්වෙන්නේ.

Please follow and like us: