පැය 24 ක් තුළ ලොව පුරා වැඩිම කොරෝනා ආසාධිතයන් ඊයේ

2020-10-24 at 06:40

පැය 24 ක් තුළ ලොව පුරා වැඩිම කොරෝනා ආසාධිතයන් සංඛ්‍යාව ඊයේ දිනයේදී සටහන්වුණා.

ඒ හාර ලක්ෂ 87 දහස් 871 ක් ලෙසයි.

අමෙරිකාවෙන් ආසාධිතයන් 79 දහස් 397 ක්ද / ඉන්දියාවෙන් 54 දහස් 028 ක්ද වාර්තා වන බවයි විදෙස් වාර්තා කියාසිටියේ.

ඒ අනුව මේ දක්වා ලොව පුරා සමස්ත කොවිඞ් ආසාධිතයන් හාර කෝටි 24 ලක්ෂ 61 දහසකට වැඩි පිරිසක් වාර්තා වන අතර මරණ ගණන 11 ලක්ෂ 48 දහස් 690 ක්.