බිඳවැටී තිබූ ට්විටර් යථා තත්වයට

2020-10-16 at 10:43

ලොව පුරා බිඳවැටී තිබූ ට්විටර් සමාජ ජාලය යථා තත්වයට පත්කර තිබෙනවා.

ඊයේ රාත්‍රියේ පැය 02 කට ආසන්න කාලයක් එය අක්‍රීයව පැවති බව සඳහන්.

ට්විටර් සමාජ ජාලය මෑතකාලීනව අර්බුද රැසකට මුහුණදුන් අතර ජනප්‍රිය චරිත රැසකගේ ගිණුම් හැක් කිරීම්වලට ලක්වීමද ඒ අතර වනවා.