බි්‍රතාන්‍ය ශිෂ්‍ය වීසා රෙගුලාසි කිහිපයක් සංශෝධනයට

2019-09-11 at 10:58

මහා බි්‍රතාන්‍යයේ අධ්‍යාපනය හදාරන ජාත්‍යන්තර සිසුන්ට බලපැවැත්වෙන පරිදි ශිෂ්‍ය වීසා රෙගුලාසි කිහිපයක් සංශෝධනය කර තිඛෙනවා.

මේ අනුව අධ්‍යයන කටයුතු නිමා කිරීමෙන් පසු රැකියාවක් සොයාගන්නා තුරු වසර 2 ක් එරට රැඳීසිටීමට සිසුන්ට අවසර හිමිවනු ඇති.

එමෙන්ම උපාධිය ලබාගැනීමෙන් මාස 4 ක් තුළ බි්‍රතාන්‍යයෙන් පිටව යා යුතු බවට 2012 වසරේදී පණවනු ලැබූ නීතියද ඉවත් කර තිඛෙනවා.

ජාත්‍යන්තර සිසුන් වැඩි වශයෙන් ආකර්ශනය කර ගැනීමේ අරමුණින් මෙම සංශෝධන ගෙන එන බවයි මහා බි්‍රතාන්‍ය රජය නිවේදනය කලේ.