මෙතෙක් එක දිනයක අමෙරිකාවේ වැඩිම කොවිඞ් මරණ ඊයේ

2021-01-13 at 09:56

මෙතෙක් එක දිනයකදී අමෙරිකාවෙන් වාර්තා වූ වැඩිම කොවිඞ් ආසාධිත මරණ සංඛ්‍යාව ඊයේ සටහන්වී තිබෙනවා. ඒ 4259 ක් ලෙසයි.

මේ අනුව එරට සමස්ත කොවිඞ් ආසාධිත මරණ සංඛ්‍යාව තුන් ලක්ෂ 89 දහස් 599 දක්වා ඉහළ යනු ඇති.

ඊයේ දිනයේදී අමෙරිකාවෙන් නව ආසාධිතයන් දෙ ලක්ෂ 22 දහස් 121 ක් වාර්තා වුණා.

ඒ අනුව එරට මුලු කොවිඞ් ආසාධිතයන් සංඛ්‍යාව පවතින්නේ දෙ කෝටි 33 ලක්ෂ 68 දහස් 225 ක් ලෙසයි.

ලොව පුරා කොවිඞ් ආසාධිතයන් 09 කෝටි 19 ලක්ෂ 88 දහස් 804 ක් මේ වනවිට වාර්තා වන අතර සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 19 ලක්ෂ 68 දහස් 657 ක්.