රාහුල් ගාන්ධි කොංග්‍රස් මුල් පුටුව අතහරී

2019-07-03 at 17:24

ඉන්දියාවේ කොංග්‍රස් පක්ෂ සභාපති ධුරයෙන් රාහුල් ගාන්ධි මහතා නිල වශයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිඛෙනවා.

පසුගිය මහ මැතිවරණයේදී පක්ෂය ලද දැවැන්ත පරාජය පිළිගනිමින් තමන් මෙම තීරණය ගත් බවයි සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපියේ ඔහු දක්වා ඇත්තේ.

මැතිවරණයෙන් පසු පැවති හමුවකදී රාහුල් ගාන්ධි මහතා සිය තීරණයද ප්‍රකාශයට පත් කලද කොංග්‍රසයේ ඉහළ නායකත්වයෙන් ඊට අනුමැතිය ලැබී තිබුණේ නැහැ.

මෙවර මහ මැතිවරණයේදී ඔහු ආසන 2 කට තරග කල අතර ඉන් උතුරු ඉන්දීය අමෙති ආසනයෙන් ගාන්ධි මහතා අන්ත පරාජයකට ලක් කල ජනප්‍රිය නිළියක වන ස්මි්‍රති ඉරානි ජය අත්කර ගත්තා.