රොනාල්ඩෝට කොරෝනා

2020-10-13 at 21:00

පෘතුගාල සුපිරි පාපන්දු ශුර ක්‍රිස්ටියානෝ රොනල්ඩෝ හට නව කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර සිටිනවා.