වරක් කොවිඞ් වැළඳුණු අයෙකුට මාස 05 ක් යනතුරු නැවත වැළඳීමට ඇති සම්භාවිතාව ඉතා අවමලු

2021-01-14 at 18:49

එක් වරක් කොවිඞ් වෛරසය වැළඳුණු අයෙකුට නැවත මාස 05 ක් පමණ යනතුරු එය වැළඳීමට ඇති සම්භාවිතාව ඉතා අවම බව එංගලන්තයේදී සිදුකල අධ්‍යයනයකදී හෙළිවී තිබෙනවා.

එහි ප්‍රතිශතය සියයට 83 ක් බවයි අනාවරණ වී ඇත්තේ.

පසුගිය වසරේ ජූනි මාසයේ සිට නොවැම්බර් දක්වා කොවිඞ් ආසාධනය වු සෞඛ්‍ය සේවකයන් 21 000 ක් යොදාගනිමින් මෙම පරීක්ෂණය සිදුකර තිබුණා.