ස්ත්‍රී දුෂකයන්ට බංග්ලාදේශයෙන් මරණ දඩුවම

2020-10-13 at 06:52

ස්ත්‍රී දුෂකයන්ට මරණ දඩුවම නියම කිරීමට බංග්ලාදේශය තීරණය කර තිබෙනවා.

එරට නීතිය භාර අමාත්‍යවරයා විසින් එය අද නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතයි.

මෙම වසරේ මේ දක්වා කාලය තුළ බංග්ලාදේශයෙන් වාර්තා වී ඇති ස්ත්‍රී දූෂණ සංඛ්‍යාව 1000 කට ආසන්නයි.

කෙසේවෙතත් වාර්තා නොවන ස්ත්‍රී දූෂණ සංඛ්‍යාව මීට වැඩිවිය හැකි බවටයි තක්සේරු කර ඇත්තේ.