ස්පාඤ්ඤයෙන් පරණ වාහනවලට තහනමක්

2018-12-01 at 11:06

වායු දූෂණය අවම කිරීමේ අරමුණින් ස්පාඤ්ඤයේ මැඩ්රිඩ් අගනුවර පැරණි මෝටර් රථ භාවිතය තහනම් කිරීමට පියවර ගෙන තිඛෙනවා.

එමෙන්ම වාහනවල දුම් පරීක්ෂාද අනිවාර්ය කර ඇති අතර වායු දූෂණය සියයට 40 කින් අඩු කර ගැනීමයි සැලසුම වී ඇත්තේ.

මෙම නව නියෝග මැඩ්රිඩ් නගරයට ඇතුලුවන වාහන අතුරින් සියයට 20 කට පමණ බලපානු ඇතැයි අනාවැකි පළ වී තිඛෙනවා.

නගරය තුළ ශබ්ද දූෂණය අඩු කිරීමද පාපැදි භාවිතය ප්‍රවර්ධනයද තවත් අපේක්ෂාවක් බව සඳහන්.

2020 වසරේ සිට මෙම නව රෙගුලාසි බලාත්මක වන අතර ලන්ඩන් / පැරිස් සහ ස්ටොක්හෝම් වැනි යුරෝපා නගර ද මේ හා සමාන රෙගුලාසි මේ වනවිටත් හඳුන්වා දී අවසන්.

Please follow and like us: