සෝනියා ගාන්ධි කොංග්‍රස් පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් නායක ධුරයට

2019-06-01 at 11:50

ඉන්දීය කොංග්‍රස් පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමේ නායිකාව ලෙස සෝනියා ගාන්ධි මහත්මිය තෝරා පත් කරගෙන තිඛෙනවා.

ඒ දිල්ලි නුවර දැන් පැවැත්වෙන කොංග්‍රස් පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වීමේදීයි.

මෙතෙක් එම ධුරය හොබවනු ලැබුවේ පක්ෂ සභාපති රාහුල් ගාන්ධි මහතා යි.

කෙසේවෙතත් පසුගිය මහ මැතිවරණයේදී ඔහුට හිමිවූයේ දැඩි පසුබෑමක්.

මෙවර මහ මැතිවරණයේදී ඉන්දීය කොංග්‍රස් පක්ෂයට හිමිවූයේ ආසන 52 ක් පමණයි.