හීත්රෝ ගුවන් තොටුපළටත් ඩ්‍රෝන බලපෑම්

2019-01-09 at 07:10

ඩ්‍රෝන යානාවක් නිරීක්ෂණය වීම හේතුවෙන් මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ විශාලතම ගුවන් තොටුපළ වන හීත්රෝ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලේ ගුවන් යානා පිටත්වීම් තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිඛෙනවා.

මෙහෙයුම් කටයුතුවල ආරක්ෂාව සළකා එම තීරණය ගත් බවයි බ්‍රිතාන්‍ය බළධාරීන් සඳහන් කලේ.

එරට දෙවන විශාලතම ගුවන් තොටුපළ වන ගැට්වික් ගුවන් තොටුළ ආසන්නයෙන්ද දින කිහිපයකට ඉහතදී මෙවැනිම ඩ්‍රෝන යානා නිරීක්ෂණය වීමක් හේතුවෙන් පැය 36 කට ආසන්න කාලයක් ගුවන් මෙහෙයුම් අත්හිටුවා තිබුණා.

Please follow and like us: