ෆයිසර් එන්නත අමෙරිකා ආහාර සහ ඖෂධ පිළිබඳ අධිකාරියේ අනුමැතියට

2020-11-21 at 08:53

කොරෝනා වෛරසයට එරෙහිව අමෙරිකාවේ ෆයිසර් සමාගම විසින් නිපදවන ලද එන්නත එරට ආහාර සහ ඖෂධ පිළිබඳ අධිකාරියේ අනුමැතිය සඳහා යොමු කර තිබෙනවා.

මේ අනුව එන්නත භාවිතයට ගන්නේද ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේද යන්න අවසන් තීන්දුවක් ගැනීම එම අධිකාරියට පැවරෙනු ඇති.

බොහෝ දුරට ලබන මාසයේ මුල් සතිය වනවිට එම තීරණය ලැබීමට නියමිතයි.

මූලික අත්හදා බැලීම්වලදී හෙළිවූයේ මෙම එන්නත සියයට 94 ක පමණ සාර්ථකත්වයක් පෙන්නුම් කල බවයි.

මහා බි්‍රතාන්‍යය විසින් දැනටමත් එම එන්නතේ මාත්‍රා මිලියන 40 ක් ඇණවුම් කර ඇති අතර ඉන් මිලියන 10 ක් පමණ මෙම වසර තුළදීම ඔවුන්ට ලැබෙනු ඇති බව සඳහන්.