38 දෙනෙකු රැගත් චිලී හමුදා ගුවන් යානයක් අතුරුදන්

2019-12-10 at 10:42

පුද්ගලයන් 38 දෙනෙකු රැගත් හමුදා ගුවන් යානයක් චිලී රාජ්‍යයේදී අතුරුදන්වී තිඛෙනවා.

C-130 හර්කියුලීස් වර්ගයේ මෙම ගුවන් යානය ඇන්ටාර්ක්ටික් මහද්වීපය බලා ගමන් කරමින් සිටි බව සඳහන්.

මගීන් 21 දෙනෙකු සහ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් 17 දෙනෙකු එහි ගමන් කර තිඛෙනවා.

චිලී ගුවන් හමුදාව සඳහන් කලේ අතුරුදන්වූ ගුවන් යානය සොයා පුලුල් සෝදිසි මෙහෙයුමක් ක්‍රියාවට නංවා ඇති බවයි.