අලුත් අවුරුද්දට passport එකටත් වෙනසක්

2018-12-28 at 08:30

ලබන වසරේ ජනවාරි පළමුවනදා සිට මැදපෙරදිග රටවල් සදහා පමණක් වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ ක්‍රමවේදය අහෝසි කිරීමට ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ලබන ජනවාරි පළමුවනදා සිට සියලුම රටවල් සදහා වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍ර පමණක් නිකුත් කිරීමටයි දෙපාර්තමේන්තුව සැලසුම් කර ඇත්තේ. ලබන වසර අවසානයේදී විද්‍යුත් ක්‍රමයට සකස් කෙරෙන විදේශ ගමන්බලපත්‍රය හදුන්වාදීමට ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව සැලසුම් කර තිබෙනවා.

එහි එක් පියවරක් ලෙසයි සියලුම රටවල් සදහා වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍ර පමණක් නිකුත් කිරීමේ තීරණය ගෙන ඇත්තේ. මේ පිළීබද නිවුස් රේඩියෝවට වැඩිදුරටත් කරුණු පැහැදිලි කල ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ගමන් පලපත්‍ර අංශයේ පාලක වජිර ලියනරත්න මහතා.

දැනට මැදපෙරදිග රටවල් සදහා පමණක් වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍ර භාවිත කරන පුද්ගලයන්ට ගැටලුවකින් තොරව එම විදේශ ගමන් බලපත්‍ර තවදුරටත් භාවිත කල හැකි බවයි වජිර ලියනරත්න මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.